AEH Medical

Klachtenprocedure AEH Medical

Algemeen

AEH Medical heeft als streven onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Wij willen graag dat u tevreden bent. Wij ontvangen graag uw feedback zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. 

De procedure 

Voor het indienen van uw klacht kunt u een e-mail sturen naar info@aehmedical met als onderwerp ‘klacht’. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, vragen wij uw gegevens zoals uw naam, uw geboortedatum, telefoonnummer en eventueel de naam van de persoon waarover u een klacht wilt indienen, hierin te vermelden. 

Nadat u uw klacht heeft ingediend, ontvangt u binnen vijf werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging. 

De klacht wordt onderzocht door de verantwoordelijke functionaris. Als de verantwoordelijke functionaris vragen of onduidelijkheden heeft, neemt hij contact met u op. Vervolgens ontvangt u van ons een inhoudelijke reactie op uw klacht waarin oplossingen en of maatregelen worden aangegeven. Afhankelijk van de inhoud van uw klacht berichten wij u schriftelijk of wij stellen voor een fysiek gesprek te hebben. De doorlooptijd van bovengenoemde procedure bedraagt maximaal twee werkweken. 

Bezwaar

Mocht u niet tevreden zijn met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u dit binnen één kalendermaand schriftelijk kenbaar maken aan de directie van AEH Medical. Wij stellen dan voor om de klacht persoonlijk te bespreken waarin u uw bezwaren kunt toelichten. In onderling overleg zal worden bepaald of dit een telefonisch of persoonlijk gesprek zal zijn. Ons streven is om tijdens dit gesprek een voor beide partijen een goede oplossing te vinden. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt en u ontvangt dit verslag. 

Uitzonderingen

Wanneer u vragen of een klacht heeft over een factuur, dan kunt u contact opnemen met onze financiële administratie via info@aehmedical.com onder vermelding van ‘klacht factuur’.

Wanneer u van mening bent financiële schade te hebben geleden door het handelen of nalaten van een van onze medewerkers, dan kunt u een aansprakelijkstelling richten aan de afdeling Juridische Zaken via info@aehmedical.com waarbij u in de onderwerpregel schrijft ‘aansprakelijkheid.’